Проверка за задължения по ЕГН или ФИШ/НППроверка на задължения по конкретен документ от тип фиш или наказателно постановление(НП) можете да направите по избран от Вас критерий:

  • ЕГН на задълженото лице или ЕИК за фирми;
  • Тип на документа - (фиш или НП), серия, номер на документа
  • Чужди регистрационни номера следва да бъдат проверени само по номер на фиш/НП

Данни за проверка