Детска железница в парк „Простор“ 

Детската железница в парк „Простор“ е открита на 30 септември 1962 г. като детска железница "Пионер" в тогавашният градски парк "Отдих и култура".

Проектът е на инж. Валентина Йочкова и включва 1 210 метра железопътно трасе.

За построяването са използвани релсите и вагонетките от закритите рудници в село Стремци.

Закрита в края на 1990-те год., открита отново на 7 септември 2006 г.

През 2005 г. са вложени 78 хил.лв. за ремонт на тунела.Ремонтирани са железопътното трасе и тунела. Освежени са локомотивът и вагончетата, за украсяването на които са се погрижили малките художници от Обединения детски комплекс Кърджали. Фирма “Горубсо” помогна за ремонт на локомотива, освежени бяха локомотива и вагончетата, подменени са седалките.