Платено паркиране на ППС за живущи в зоната 

На улици, булеварди и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено почасово паркиране” Синя зона” се допуска режим за платено паркиране на ППС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им срещу издаден пропуск.

Пропуска  предоставя правото на платено паркиране на автомобилите, собственост на живущите или наемателите на жилище, което се намира в зоните за почасово платено паркиране.

Режимът на паркиране е постоянен от 0.00 ч. до 24.00 ч.

Пропуска дава право за паркиране само в указания обхват.

Пропуските за платено паркиране на ППС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им или ползващите ППС се издават, активират, анулират и контролират оперативно от ОП „Паркинги и гаражи и зони за паркиране”.

За издаване на пропуск за паркиране на ППС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им се подава заявление по образец в администрацията на ОП „Паркинги и гаражи и зони за паркиране”, към което се прилага:
1. Документ за самоличност /за справка/;
2. Копие от регистрационен талон на МПС /сверява се с оригинала при подаване на документи/;
3. Удостоверение за настоящ адрес, когато същият не съвпада с адреса от документа за самоличност;
4. Декларация за удостоверяване на липса на промяна в обстоятелствата по чл. 48, т.1-3 се подава след изтичане на срока на първоначално заявения абонамент. ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ издава пропуск след извършена служебна проверка на декларираните обстоятелства. При констатиране на декларирани неверни данни, пропуск не се издава.

Лицата, желаещи да се възползват от този режим заплащат еднократна такса за една година  в размер на 50 /петдесет/ лева без ДДС в ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране” за първи автомобил, заявен по време. За втори автомобил годишната такса е в размер на 85 лв. без ДДС. За трети автомобил – 150 лв. без ДДС. За всеки следващ автомобил таксата за абонамент е цената на предходния, увеличена с 50%. При заплащане на заявени повече от един автомобил еднократно за година, лицето получава 5% отстъпка от цялата сума.

При недостиг на паркоместа в близост до местодомуващите, право на преференциално паркиране по постоянен или настоящ адрес с пропуски имат първите заели паркоместата, а останалите паркират на други места в съответната зона по местоживеене в Синя зона.

Притежаването на пропуск не отменя съответната санкция при паркиране в нарушение на Закона за движение по пътищата или тази наредба.

Пропуска важи само за ППС, за което е издаден.

При покупка на ново ППС се издава нов пропуск със срока на валидност на стария. За издаването на нов пропуск се представя копие от регистрационен талон на ППС и декларация по образец.