Предплатен абонамент за паркиране за юридически лица в обхвата на Синя зона 

За юридически лица, стопанисващи търговски обекти или банкови институции в зоните с почасово платено паркиране се допуска паркиране на конкретно паркомясто, след издаването на пропуск “Синя зона“ срещу предварително заплатен абонамент със срок от един месец до една година. Необходими документи за предоставяне на паркомясто са валиден документ за собственост или договор за наем.

Цената на ежемесечният абонамент за паркиране за конкретно паркомясто е 70 лв. без ДДС. При заплащане еднократно за една година се предоставя отстъпка от 5%.

Местата за паркиране с абонамент, задължително се обозначават след заплащането им с подвижни или неподвижни табели, които съдържат: абонамент, брой на местата, наименование на обекта им, фирмата или институцията, която е абонат на паркоместата.

Подвижните и неподвижните указателни табели за конкретно паркомясто по ал. 1, се изготвят служебно от ОП „Паркинги,и гаражи и зони за паркиране”. Таксата за изготвяне на указателни табели се заплаща предварително.

Броят на местата за паркиране с пропуск – абонамент не може да надвишава 20 %  от общия брой места на конкретни улица, булевард, площад и паркинг общинска собственост, на които е въведен режим за почасово платено паркиране „Синя зона“.

Допуска се издаването на най-много два пропуска за юридическо лице, стопанисващо търговски обект или банкова институция.

Между абонаментите за паркиране за конкретно паркомясто, следва да има минимум две свободни паркоместа за почасово паркиране.