Добре дошли!
Общинско предприятие „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ администрира дейностите по управление, поддържане и търговска екплоатация на платената зона за паркиране в гр. Кърджали.

 

Новини


19 Февруари 2024   26

ОБЯВА

В изпълнение на дейностите по третиране и оползотворяване на излезлите от употреба автомобили съгласно Закона за управление на отпадъците и НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства на МРРБ, Община Кърджали търси организация по оползотворяване и рециклиране на излезлите от употреба МПС за ефективното управление на разпространените отпадъци и за допринасяне за дългосрочно и успешно опазване на околната среда.

02 Февруари 2024   420

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, Започна процедура по изпълнение на чл. 16, т.6.- Местодомуването на автобуси над 10 пътнико места, товарни автомобили над 3.5 тона, трактори, ремаркета и др. самоходни машини в границите на града, освен в собствени или наети гаражни площи. За целта служители на община Кърджали поставят покани за преместване на всички МПС, които са упоменати.

01 Февруари 2024   145

Нови нормативни документи

Със заповед на кмета на Община Кърджали Ерол Мюмюн на 31.01.2024 е утвърден Етичен кодекс на служителите в ОП "Паркинги, гаражи и зони за паркиране". Заповедта е качена в секция "Заповеди".

Всички новини

За Синя Зона


Карта и обхват на синята зона

На картата можете да видите в различен цвят зоните в "Синя зона". В секцията има подробно описание на обхвата на подзоните. Последно изменение с Решение №113/31.05.2022 г на Общински съвет - Кърджали

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »
Платено почасово паркиране

Режимът на платено почасово паркиране е валиден в дните от понеделник до петък, включително от 08.30 ч. до 17.30 ч. и в събота от 08.30 ч. до 13.30 ч.Обхватът и местоположението на зоните за платено почасово паркиране се определят, съгласно схема, приета от Общинския съвет Кърджали.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »
Методи на плащане при почасово паркиране

Методи на плащане при почасово паркиране са следните: Чрез Мобилно приложение „MOBZOO“; Чрез SMS; Чрез закупуване на електронен билет за паркиране в партньорските обекти на общината; Чрез заплащане на престоя чрез паркоавтомат

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »
Заявления и декларации

За издаване на пропуск за паркиране на ППС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им се подава заявление по образец в администрацията на ОП „Паркинги и гаражи и зони за паркиране”

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »
Блокиране на неправилно паркирало ППС

ППС, което е паркирано в нарушение на нормите за паркиране в „Синя зона“, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство („скоба“).

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »
Паркиране на електромобили в Синя зона

Собствениците и ползвателите на електромобили паркират безплатно във всички зони за платено паркиране. Правото се удостоверява с документ издаден от ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ след подаване на заявление по образец.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Влез в раздела

Атракциони


Детска железница

Детската железница в парк „Простор“ е открита на 30 септември 1962 г. като детска железница "Пионер" в тогавашният градски парк "Отдих и култура". Проектът е на инж. Валентина Йочкова и включва 1 210 метра железопътно трасе.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »
Въжен парк

На 1 юни 2022г. - Международния ден на детето, бе открит официално Детския приключенски въжен парк в парк „Простор”. Той е разположен на площ от 5000 квадратни метра.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »