Предплатен абонамент за паркиране за физически лица в обхвата на Синя зона 

В обхвата на зоната за платено паркиране „Синя зона” се въвеждат следните видове абонаменти за физически лица:

Месечен, седмичен и дневен абонамент за „Синя зона” за физически лица - лицето заплатило този вид абонамент може да паркира неограничен брой пъти и неограничено време във всички зони в обхвата на Синя зона. При заплащане на абонамента еднократно за една година лицето получава отстъпка в размер на 10% от цялата сума. Стойността за месечен абонамент е 100 лв. без ДДС, за  седмичен 30 лв. без ДДС, за дневен 5 лв. без ДДС. Абонаментът се закупува от ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране или от търговските обекти, партньори на предприятието.

Месечен абонамент за фиксирана зона за физически лица - лицето заплатило този вид абонамент може да паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в рамките на зоната, за която е заявил. При заплащане на абонамента еднократно за една година, лицето получава отстъпка в размер на 5% от цялата сума. Стойността за месечен абонамент за зона е 30 лв. без ДДС. Абонаментът се закупува от ОП “Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ или от търговските обекти, партньори на предприятието. Броят на местата за паркиране с този вид абонамент не може да надвишава 20 %  от общия брой места в зоната за почасово платено паркиране.

Работещи многодетни майки с деца до навършване на 18 години, ползват 50% намаление  в зоните за почасово платено паркиране от стойността на абонамента за фиксирана зона.