Блокиране на неправилно паркирало ППС 

ППС, което е паркирано в нарушение на нормите за паркиране може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство („скоба“).

Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство („скоба“), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява от ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране”, по реда и условията определени с Наредбата за транспортна дейност и безопасност на движението на територията на Община Кърджали

Конструкцията на техническото средство /скобата/ и начинът на поставянето му трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.

Началния момент на поставяне се посочва в талон, който се поставя на видно място на предното стъкло на блокираното ППС.

Освобождаването на скобата от блокираното ППС се извършва от служителите на ОП „Паркинги и гаражи и зони за паркиране” след заплащане на сумата за разноските за принудителното блокиране в размер на 20 лева с ДДС, както и дължимата сума за всеки започнат час за почасово платено паркиране. След изтичане на указаното работно време на „Синя зона”, МПС-то се освобождава от техническото средство /скоба/, като се прилага принудителна административна мярка, налагане на глоба в размер на 30 лева без ДДС.

Върху скобата има телефонен номер на който трябва да се обади собственикът на автомобила и да заяви, че желае да заплати глобата си и автомобила му да бъде освободен

Блокираното ППС се освобождава не по-късно от половин час след получаването на искането от водача и/или собственика и след заплащане на дължимите разноски.

Забранява се повреждането на техническо средство /скоба/ и/или освобождаването му от други лица, освен от служителите на ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране”

При повреждане на техническото средство /скоба/, преди освобождаването на ППС от упълномощените за това лица, отговорност носи собственикът на принудително задържаното ППС.

ПОДАЙ ЗАЯВКА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА "СКОБА" - ТЕЛЕФОН 0879167000