Mоля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране”, със седалище и адрес на управление: град Кърджали 6600, ул.„Капитан Петко Войвода“ No1. БУЛСТАТ: 0002359200332

Общинско предприятие „Паркинги, гаражи и зони за паркиране” към Община Кърджали е общинско предприятие на бюджетна издръжка, създадено с Решение № 191 от 28.09.2017г. на Общински съвет - Кърджали.

Посетителите на сайтa са обвързани с посочените по-долу общи условия, поради което Ви молим да се запознаете с тях.

Съдържанието на www.sinyazona.com има само информационно предназначение. По отношение приложимостта на някои аспекти от съдържанието се препоръчва да се консултирате със специалисти в съответната област.

„Паркинги, гаражи и зони за паркиране” не носи отговорност за вреди или други неблагоприятни последици, възникнали в резултат на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница. „Паркинги, гаражи и зони за паркиране” отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди.

Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране”.

Достъпът до информацията публикувана на този сайт е безплатен, а връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране” не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези външни страници и не отговаря за вреди или други неблагоприятни последици, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.

Използването и достъпът до www.sinyazona.com и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.
Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без съгласието на „Паркинги, гаражи и зони за паркиране”.

„Паркинги, гаражи и зони за паркиране” уважава и отстоява правото на защитата на личната информация, и контролира личната информация, събирана в този сайт. Информация за лични данни се събира само в част от рубриките на www.sinyazona.com с цел по-пълно обслужване и идентифициране на запитвания, искания, жалби и сигнали,  както и активното Ви участие в нашия сайт.

Използваните технологии на www.sinyazona.com имат за цел да защитят личните данни на посетителите от неоторизиран достъп и неправомерно използване.