Карта и обхват на синя зонаСписък на зоните с улици и паркинги с платено почасово паркиране в гр. Кърджали:

/Приложение №1 към чл.31,ал.1 от Наредбата за транспортна дейност и безопасност на движението на територията на Община Кърджали/

1. Зона № 1:

1.1.  ул.”Булаир” в участъка от ул. „Екзарх Йосиф”  до  ул. „Републиканска”;
1.2.  ул.”Републиканска” в участъка от ул.”Булаир” до ул.”Отец Паисий”;
1.3.  ул. Екзарх Йосиф” в участъка от ул.”Булаир” до ул.”Отец Паисий”;
1.4. ул.”Отец Паисий” в участъка от ул.”Републиканска” до ул.”Екзарх Йосиф”;
1.5. ул.”Васил Левски”;
1.6. ул. „Георги Бенковски”;
1.7. ул.”Незнаен войн” от участъка от ул.”Отец Паисий” до служебен паркинг на Община Кърджали;
1.8. ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Незнаен воин“ до ул. „Екзарх Йосиф“;
1.9. бул. „България“ от ул. „Булаир“ до ул. „Волга“;
1.10. ул. „Волга“;
1.11. ул. „Пирин“ от ул. „Волга“ в посока ул. „Булаир”;
1.12. ул. „Републиканска“ от ул. „Волга“ до ул. „Булаир”;
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.

2. Зона № 2:

2.1. ул. „Булаир” в участъка от ул.”Екзарх Йосиф” до бул.”Беломорски”;
2.2. ул.”Сан Стефано” в участъка от ул.”Булаир” до ул.”Отец Паисий”;
2.3. ул.”Дедеагач”;
2.4. ул.”Георги Кондолов”до бул. „Беломорски“;
2.5. ул.”Тутракан”;
2.6. ул.”Стефан Караджа” в участъка от ул.”Екзарх Йосиф” до ул.”Сан Стефано”;
2.7. ул.”Кубрат”;
2.8. ул.”Стадионска”;
2.9. ул. „Тодор Каблешков“;
2.10. ул. „П.К. Яворов“;
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.

3. Зона № 3:

3.1. ул.”Отец Паисий” в участъка от бул.”Беломорски” до ул.”Сан Стефано”;
3.2. ул.”Сан Стефано” в участъка от ул.”Отец Паисий” до бул.”Тракия”;
3.3. ул.”Екзарх Йосиф” в участъка от бул.”Тракия” до ул.”Отец Паисий”;
3.4. бул.”Тракия” в участъка от бул.”България” до бул.”Беломорски”;
3.5. ул.”Васил Априлов”;
3.6. Паркинга на бул.”България” пред А1;
3.7. Паркинга на бул.”България” пред площад „Освобождение”;
3.8. ул. „Антим I“;
3.9. ул. „Плиска“;
3.10. ул. „П.Р.Славейков“;
3.11. ул. „Драва“;
3.12. ул. „Руен“;
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.

4. Зона № 4:

4.1. ул.”Републиканска” в участъка от ул.”Отец Паисий” до ул.”Клокотница”;
4.2. ул.” Цар Калоян”;
4.3. ул.”Клокотница” в участъка от ул.”Републиканска” до бул.”България”;
4.3. ул.” Хан Омуртаг”;
4.4. ул.”Дойран”;
4.5. ул.”Добруджа в участъка от ул.Републиканска” до ул.”Дойран”;
4.6. Паркинга зад сградата на бивш Градски съвет на ул.”Омуртаг”;
4.7.Дворно място пред сградата на ОУ „Георги Бенковски” на ул.”Републиканска”;
4.8. ул. „Деспот слав“;
4.9. ул. „Червена стена“;
4.10. ул. „Христо Ботев“;
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.

5. Зона № 5:

5.1. бул.”България” в участъка от ул.”Беласица” до бул.”Тракия”;
5.2. ул.”Републиканска” в участъка от ул.”Клокотница” до ул.”Екзарх Йосиф”;
5.3. ул.”Беласица”в участъка от ул.”Клокотница” до бул.”България”;
5.4. ул.”Клокотница” в участъка от ул.”Републиканска” до ул.”Беласица”;
5.5. ул.”Екзарх Йосиф” в участъка от бул.”Тракия” до ул.”Ген. Чернобузов”;
5.6. ул. „Ген.Чернобузов” в участъка от бул.”България” до ул.”Екзарх Йосиф”;
5.7. ул. „Завоя на Черна“;
5.8. ул. „Осогово“;
5.9. ул. „Росица“;
5.10. ул. „Самуил“;
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.

6. Зона № 6:

6.1. ул.”Дж. Вашингтон”;
6.2. ул.”Добруджа” в участъка  от ул.”Македония” до ул.”Хан Аспарух”;
6.3. ул.”Хан Аспарух”;
6.4. ул.”Македония”;
6.5. пл. „Хаджи Димитър”;
6.6. ул.”Беласица” в участъка от пл.”Хаджи Димитър” до ул.”Клокотница”;
6.7. Паркинга на ул.”Дж. Вашингтон”;
6.8. ул. „Средец“;
6.9. ул. „Климент Охридски“ от пл. „Хаджи Димитър“ до ул. „Софроний Врачански“;
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.

7. Зона№ 7:

7.1. бул. „България“ от ул. „Булаир“ до ул. „Металург“;
7.2. ул. „Металург“ от бул. „България“ до бул. „Беломорски“;
7.3. ул. Миньорска от бул. „България“ до ул. „Булаир“;
7.4. ул. „Сан Стефано“ от ул. „Булаир“ до ул. „Металург“;
7.5. ул. „Ген. Делов“;
7.6. ул. „Жълтуша“;
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.

8. Зона №8:

8.1. бул. „България“ от ул. „Волга“ до ул. „Металург“;
8.2. ул. „Републиканска“ от ул. „Волга“ до ул. „Заводска“;
8.3. ул. „Заводска“;
8.4. ул. „Мара Михайлова“ от ул. „Републиканска“ до ул. „Металург“;
8.5. ул. „Пирин“ от ул. „Волга“ в посока парк „Горубсо”;
8.6. ул. „Металург“ от ул. „Мара Михайлова“ до бул. „България“;
8.7. паркинг пред хотел „Арпезос“;
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.

9. Зона №9:

9.1. ул. „Мара Михайлова“ от ул. „Металург” до ул. „Заводска“;
9.2. бул. „България“ от ул. „Металург“ до кръгово кръстовище на Автогара;
9.3. паркинг „Автогара“;
9.4. ул. „Строител“;
9.5. денонощен охраняем паркинг ул. Републиканска 48А;
9.6. ул. „Металург“ от ул. „Мара Михайлова” до бул. „Беломорски“;
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.