Паркиране на електромобили в Синя зона 

Собствениците и ползвателите на електромобили паркират безплатно във всички зони за платено паркиране.

Правото се удостоверява с документ издаден от ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ след подаване на заявление по образец, представяне на лична карта /за справка/ и регистрационен талон на автомобила.

Документът се издава в 14 дневен срок, след заплащане на стойността му и се поставя от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол.