Справка за неплатени глобиСправка за неплатени глоби

ОП „ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ И ЗОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ“

Уведомява,

че от днес 04.09.2023г. е активна функцията справка за неплатени глоби.

Проверка на задължения по конкретен документ от тип фиш или наказателно постановление(НП) можете да направите по избран от Вас критерий:

  • ЕГН на задълженото лице или ЕИК за фирми;
  • Тип на документа - (фиш или НП), серия, номер на документа
  • Чужди регистрационни номера следва да бъдат проверени само по номер на фиш/НП

Линк към справката:
https://sinyazona.com/za-sinya-zona/spravka-za-neplateni-globi‹ Назад