Община Кърджали с нова стъпка към Еко(логичното), Ико(номичното), а защо не и дветеОбщина Кърджали с нова стъпка към Еко(логичното), Ико(номичното), а защо не и двете

След като през месец октомври получи специална грамота за Еко отговорна община, община Кърджали придоби 3 електромобила от НАЦИОНАЛНИЯТ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД.  Автомобилите са предвидени за нуждите на ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ гр. Кърджали. С използването на електрически моторни превозни средства Синята зона в град Кърджали ще допринесе както до намаляване на вредните емисии, които се отделят при използване на всеки друг тип автомобил в града, така  и ще намали значително разходите на предприятието.‹ Назад