Нови нормативни документиНови нормативни документи

Със заповед на кмета на Община Кърджали Ерол Мюмюн на 31.01.2024 е утвърден Етичен кодекс на служителите в ОП "Паркинги, гаражи и зони за паркиране". Заповедта е качена в секция "Заповеди". А самия документ в новата ни секция "Нормативни документи" в раздел "За предприятито".

Там е качен и Антикорупционния план за 2024г. на предприятието.‹ Назад