Без Синя зона на 24 и 25 Май 2024г.Без Синя зона на 24 и 25 Май 2024г.

24.05.2024 е празничен ден и зоната е безплатна а за 25.05.2024 със заповед на кмета на общината се отменя временно режима за почасово платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на почасово платено паркиране – Синя зона.

Заповедта е публикувана в секция "Заповеди".‹ Назад