Проведе се обществено обсъждане на проект за промени на Наредбата за синята зона в КърджалиПроведе се обществено обсъждане на проект за промени на Наредбата за синята зона в Кърджали

В Бизнесинкубатора в Кърджали се проведе обществено обсъждане във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали.

За да отговарят на въпросите на граждани и приемат техни предложения в общественото обсъждане участваха заместник-кметът Тунджай Шюкрю, председателят на Общинския съвет Юсеин Ахмед, управителят на общинското предприятие „Паркинги, гаражи и зони за паркиране” Шенай Мехмедали и членове на постоянните комисии по транспорт и комуникации и по законност.

Стана ясно, че от публикуване на поканата за обществените консултации на 13 февруари до вчера в общината са постъпили четири писмени предложения и становища, относно синята зона. Две от тях касаят намаляване на работното време на синята зона и да се очертаят  паркоместа от двете страни на ул. „Стадионска” поради недостатъчен брой паркоместа в района. В деловодството на общината е постъпила и протестна декларация с приложена подписка от живеещите на ул. „Осогово” в района на ДКЦ1. В нея се иска отмяна на синята зона там до привеждане на приходящата инфраструктура във вид подходящ за паркиране със съответната настилка, маркировка и апарати за таксуване. И другото предложение е свързано с писмо на медицинските служители в ДКЦ 1, в което се иска  да се затвори с бариера района, да се позволи на медицинските лица да паркират там с пропуск или таксата за тях за Синята зона да бъде 20 лева месечно.

Всички тези предложения и преписки, както и предложенията, получени по време на обсъждането , ще бъдат представени за разглеждане на заседанията на постоянните комисии по транспорт и комуникация и законност и обществен ред към Общински съвет Кърджали, които ще се проведат на 17 и 24 февруари, каза в изложението си пред участниците в общественото обсъждане управителят на общинското предприятие „Паркинги, гаражи и зони за паркиране” Шенай Мехмедали.

По думите и след постъпили различни предложения получени в общинското предприятие и след анализ на едногодишното функциониране на Синята зона откакто е въведена, се е стигнало до решение за създаване на работна група, която да предложи изменение на  Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали.

В проекта за изменение на наредбата се очертали 4 предложения касаещи намаляване на цената на месечния абонамент, намаляване на работното време на Синята зона, обособяване на два буферни паркинга в Кърджали и облекчаване на  документацията при подновяване на годишния абонамент по местоживеене. Според предложението ще се попълва само една декларация за липса на промяна в обстоятелствата.

Основен проблем, който се дебатира по време на общественото обсъждане, бе свързан с лошото състояние на инфраструктурата. Как при разбити улици ще се очертава синя зона, за която ще се плаща? Така звучеше обобщено въпроса, зададен от участници в обсъждането. Отговор даде заместник-кметът Тунджай Шюкрю. „В града текат дейности по т.нар. Воден цикъл 2. Нямаше как да започнем да асфалтираме, след като след това пак ще бъдат разкопани улиците. Направили сме обстоен преглед на всички улици, където трябва да се направи ремонт. Те са 13 на брой. Веднага след като приключат тези процедури и минат зимните месеци, ще започнем подобряването на тази инфраструктура. И ще се приведат във вид отговарящ за Синя зона”, коментира Тунджай Шюкрю.

Друго предложение бе да се премахне Синята зона на бул. „България” в частта от ул. „Булаир” до Автогарата, тъй като се отнема от пътното платно и по този начин се затруднява натоварения автомобилен трафик.

Много автомобили  паркират в междублоковите пространства и в зелени площи, като по този начин избягват плащането на синята зона, се коментираше от залата в Бизнесинкубатора.

Бе направено предложение едногодишния абонамент да важи не за автомобил, а за имот, тъй като често там се налага да паркират близки на абоната, които обаче са със свои автомобили, за които също са платили абонамент.

Тези и други предложения бяха протоколирани по време на общественото обсъждане и ще бъдат обект на прецизиране по време на заседанията на  постоянните комисии по транспорт и комуникация и законност и обществен ред към Общински съвет Кърджали.

На въпрос какви са приходите от Синята зона от създаването й преди година и за какво ще се използват управителят на общинското предприятие отговори, че те са в размер на около 700 000 лева. По принцип те ще бъдат насочени към поддържане и подобряване на инфраструктурата, което също трябва да бъде регламентирано в Наредбата, посочи  Шенай Мехмедали.‹ Назад