СЪОБЩЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ

ОП „ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ И ЗОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ“

УВЕДОМЯВА, ЧЕ ФИШОВЕТЕ, КОИТО НЕ СА ЗАПЛАТЕНИ В СРОК ЩЕ БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ НА ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ.‹ Назад